Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tanssikoulu Happy Dance
Y-tunnus: 2172302-1

Osoite: Vapaudenkatu 10, Pori

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kati Koivisto
+35844 2919054
kati.koivisto (a) happydance.fi

REKISTERIN NIMI

Tanssikoulu Happy Dancen asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Tanssikoulu Happy Dancen oppilaaksi rekisteröityneen henkilön tai tanssiseuran tai muun yhteisön ja tanssikoulun väliseen viestintään, laskutukseen, tiedottamiseen ja tanssikouluun liittyvien tapahtumien markkinointiinm, tanssikoulun kehittämiseen ja markkinointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Tanssikoulu Happy Dancen kanssa kulloinkin yhteistyötä tekevien tahojen tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointiin. Henkiötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Mahdollinen yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Tanssikoulu Happy Dancen ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.