Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Happy Dancers Klubi ry

Osoite: Vapaudenkatu 10, Pori

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kati Koivisto
+35844 2919054
kati.koivisto (a) happydance.fi

REKISTERIN NIMI

Happy Dancers Klubin asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Happy Dancers Klubin jäseneksi rekisteröityneen henkilön tai tanssiseuran tai muun yhteisön ja tanssikoulun väliseen viestintään, laskutukseen, tiedottamiseen ja tanssikouluun liittyvien tapahtumien markkinointiinm, tanssikoulun kehittämiseen ja markkinointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Happy Dancers Klubin kanssa kulloinkin yhteistyötä tekevien tahojen tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointiin. Henkiötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Mahdollinen yrityksen nimi ja y-tunnus
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Happy Dancers Klubin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.