HAPPY DANCE -ONLINE PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Tervetuloa Tanssikoulu Happy Dancen (jäljempänä ”Tanssikoulu”), y-tunnus: 2172302-1 Online-verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelussa tarjotaan erilaisia tallennettuja ja suoratoistettuja (streamattuja) videokokonaisuuksia Palveluun rekisteröityneille ja Palvelun tilannelle käyttäjille. Rekisteröitymällä ja tilaamalla Online-palvelun tuotteita, käyttäjä saa Palveluun oikeuttavan jäsenyyden. Palvelun käyttäjällä voi olla useita, sisällöltään erilaisia jäsenyyksiä/palveluita käytössä samanaikaisesti. Käyttäjän Palvelussa nähtävä sisältö määräytyy käyttäjän aktiivisten jäsenyyksien mukaan.

Nämä Palvelun käyttöön liittyvät yleiset käyttöehdot koskevat kaikkia Palvelun käyttäjiä. Käyttäjän tulee tutustua käyttöehtoihin ennen Palvelun käyttämistä.

Palvelun käyttöoikeudet ja käyttö

Palvelun käyttö edellyttää ilmaista rekisteröitymistä ja käyttäjätilin luomista Happy Dancen verkkopalveluun. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Tanssikoulu lähettää Palveluun ja tilauksiin liittyviä tietoja ja ilmoituksia käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos käyttäjän sähköpostiosoite muuttuu, se on viipymättä päivitettävä Palvelun käyttäjätilin tietoihin.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansien osapuolten käyttöön.

Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Jos käyttäjä epäilee jonkun toisen käyttävän hänen käyttäjätunnustaan ja/tai salasanaa, luvattomasta käytöstä on ilmoitettava Tanssikoululle välittömästi ja vaihdettava salasana. Tanssikoulu Happy Dance pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Tanssikoulu epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Palvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Käyttäjä voi milloin tahansa päättää asiakassuhteensa ottamalla yhteyttä Tanssikoulun asiakaspalveluun ja pyytämällä käyttäjätilin poistamista.

Käyttäjätilin luomisen jälkeen käyttäjä saa Palvelun käyttöoikeuden seuraavasti:

  1. Tilaamalla ja suorittamalla kertamaksun tietystä Online-palvelun tuotteesta käyttäjä saa käyttöoikeuden/jäsenyyden kyseisen tuotteen sisältöön määräajaksi (määräaika esitetty verkkokaupassa tuotekohtaisella sivulla).
  1. Tilaamalla Online-palvelun kuukausittain uusittavan tilausjakson, jolloin käyttäjä saa toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeiden/jäsenyyden Palveluun. Tilausmaksu suoritetaan luottokorttimaksuna ja maksu veloitetaan ensimmäisen tilauksen jälkeen kuukausittain tilauksen yhteydessä käytetyltä luottokortilta. Tilaus on voimassa toistaiseksi ja sen voi peruuttaa milloin tahansa. Peruutettu tilaus päättyy käynnissä olevan tilausjakson päättyessä.
  1. Erilaisen Palvelussa toteutettujen kampanjoiden tai kokeilujaksojen aikana Palveluun voi saada rajoitetun, määräaikaisen jäsenyyden veloituksetta.

Tanssikoulu myöntää käyttäjälle käyttöoikeuden ainoastaan henkilökohtaiseen ja yksityiseen tarkoitukseen. Palvelun sisältöä ei saa käyttää julkisesti eikä kaupallisesti.

Tietosuoja

Tanssikoulu Happy Dancen Online-verkkopalvelussa voidaan käyttää evästeitä ja niihin rinnastettavia tekniikoita. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Tanssikoulun tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevien säädäntöjen mukaisesti.

Laitteet, järjestelmät ja yhteydet

Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjällä on käytössään vaadittavat laitteet, järjestelmät ja yhteydet. Ennen kertaluonteisen Online-tuotteen maksun suorittamista tai kuukausittain uusittavan Palvelun tilausjakson tilaamista käyttäjän on varmistettava, että hänellä on Palvelun asianmukaiseen käyttöön vaadittavat laitteet, järjestelmät ja yhteydet. Tanssikoulu ei siitä huolimatta takaa, että Palvelun katselu onnistuu aina ilman mahdollisia käyttökatkoja tai lähetysvirheitä.

Käyttäjä hyväksyy, että Palvelun saatavuuteen saattaa vaikuttaa muun muassa Verkkopalvelun ylikuormitus Internetissä tai jokin muu verkko-, sähkö-, tietokoneongelma tai -häiriö. Tanssikoulu ei ole vastuussa Palvelun käytön mahdollisista rajoituksista, jotka johtuvat tällaisesta ylikuormituksesta, ongelmasta ja/tai häiriöstä.

Maksut ja peruutusoikeus

Palvelu voi pitää sisällään sekä ilmaisia että maksullisia palveluita, joiden katseluoikeus/jäsenyys on palvelutuotteesta riippuen voimassa toistaiseksi tai määräajan. Maksulliset palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Tanssikoulu pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita. Tanssikoulun on ilmoitettava Palvelun käyttäjälle sähköpostitse toistaiseksi voimassaolevan Online-palvelun jäsenyyteen liittyvistä hinnanmuutoksista vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan.

Palvelun maksulliset osat ovat kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia palveluita, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Tanssikoulu ei hyvitä maksuja, jotka Online-palvelun käyttäjä on jo maksanut.

Toistaiseksi voimassa oleva palvelu/jäsenyys tilatataan jatkuvana tilauksena, joka veloitetaan kuukausiperusteisesti käyttäjän luottokortilta. Käyttäjä voi peruuttaa toistaiseksi voimassa olevan palvelun/jäsenyyden Palvelun ”Oma tili” -sivulta, jolloin jäsenyys päättyy käynnissä olevan tilausjakson päättyessä.

Kertaluonteinen, määräajan voimassa oleva palvelu/jäsenyys tilataan yksittäin ja suoritetaan kertamaksuna. Tällaisen palvelun voimassaoloaika ilmoitetaan tuotekohtaisella sivulla Tanssikoulun verkkokaupassa. Voimassaoloajan päätyttyä käyttäjän oikeus/jäsenyys kyseiseen palveluun päättyy.

Maksutavat ja maksunvälittäjän tarkemmat tiedot löydät verkkokaupan toimitusehdoista.

Immateriaalioikeudet

Tanssikoulu Happy Dancen verkkosivusto, Online-palvelu ja kaikki sen sisältö on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman Tanssikoulun etukäteislupaa on kielletty.

Käyttäjälle ei siirry Palvelun tai minkään sen sisällön oikeutta, kuten omistusoikeutta tai muuta Palveluun tai sen sisältöön liittyvää oikeutta.

Palvelun luvaton käyttö ja näitä immateriliaalioikeuksia rikkova toiminta katsotaan näiden yleisten ehtojen vakavaksi rikkomukseksi, jolloin Tanssikoululla on oikeus poistaa käyttäjän käyttöoikeus/jäsenyys Palveluun välittömästi tai muulla keinolla estää kielletyn toiminnan jatkuminen.

Käyttäjän sitoumukset ja turvallisuus

Tanssikoulu pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, että Internet ei ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa. Käyttäjä ei saa ohittaa tai yrittää ohittaa Palvelun turvajärjestelmiä eikä yrittää testata Palvelun turvallisuutta tai vaikuttaa siihen. Käyttäjä ei saa estää, ylikuormittaa, vahingoittaa, haitata tai loukata toisten käyttäjien Palvelun käyttöä. Käyttäjä ei saa yrittää hankkia luvatonta pääsyä mihinkään Tanssikoulun tai Palvelun verkkosivuston järjestelmään eikä yrittää hankkia pääsyä sisältöön tai tietoihin, joita ei Palvelussa ole tarkoituksellisesti asetettu saataville.

Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Tanssikoululle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

Palvelun muutokset

Tanssikoululla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia Palveluun ja Palvelun sisältöön, korjata Palvelulla ilmenneitä virheitä ja puutteita, poistaa käytöstä Palvelun osia tai toimintoja. Mikäli muutokset ovat erittäin huomattavia, käyttäjälle ilmoitetaan sähköpostilla ja/tai Palvelun kautta viimeistään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen muutoksen astumista voimaan.

Tanssikoulu pidättää oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa. Käyttäjä hyväksyy muutokset käyttämällä Palvelua Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen.

Vastuunrajoitukset

Tanssikoulu Happy Dance tekee parhaansa, että Palvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Tanssikoulu ei kuitenkaan anna mitään suoraa tai välillistä takuuta palvelun toimivuudesta ja saatavuudesta, turvallisuudesta, keskeytyksettömästä, virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Tanssikoulu ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Tanssikoulun vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure).

Tanssikoulu ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä. Tanssikoulu ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä tai viivästymisistä.

25.8.2020 Tanssikoulu Happy Dance